Archiwum - lutego 2010

linkologia.pl spis.pl

Ewa Foley - Doskonałe Zdrowie - medytacja

Ultrabeat - Use Somebody 07. lutego 2010 08:09:00 Clipy Komentarze (0)
linkologia.pl spis.pl

linkologia.pl spis.pl

ĆWICZENIE 19. OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU 07. lutego 2010 07:11:00 Homo Sapiens Komentarze (0)
linkologia.pl spis.pl

1. Wróć do swojego celu. Wróć do momentu, w którym właśnie osiągnąłeś cel w tej konkretnej życiowej roli. Bądź w tej przyszłości i ciesz się z sukcesu. Odnotuj swoje odczucia. Przysłuchuj się też własnym myślom. Ponieważ cel został osiągnięty, świętujesz. Wyczuj datę i czas. Uświadom sobie, jak bardzo cieszysz się z osiągnięcia tego etapu misji. Poczuj smak sukcesu. 2. Spójrz w przyszłość. Teraz odwróć się i spójrz dalej w przyszłość poza chwilę osiągnięcia tego celu. Spójrz i zobacz, jak Twoja misja rozwija się w dalszej przyszłości. 3. Spójrz w przeszłość. Teraz odwróć się i spójrz w przeszłość. Zauważ ścieżki, które Cię tu przywiodły. Zobacz w przeszłości „wcześniejszego siebie" czytającego te informacje. Ujrzyj tę osobę i zauważ ścieżki prowadzące stamtąd do chwili, w której jesteś teraz. 4. Idź z powrotem ponownie wzdłuż ścieżki. Teraz zbadaj sposób, w jaki osiągnąłeś swój cel. Nie oddalając się od ścieżki, zacznij się cofać w czasie i obserwuj ją uważnie. Twoja mądrość i nieuświadamiane obszary umysłu są w stanie pokazać Ci fragmenty Twoich poczynań podczas drogi — możesz zobaczyć i usłyszeć, co doprowadziło do osiągnięcia celu. Być może otrzymałeś wsparcie pewnych osób. Nauczyłeś się lub uprzytomniłeś sobie coś szczególnego w jakimś konkretnym miejscu. Wpatruj się, nasłuchuj i ciesz się działaniem, które umożliwiło osiągnięcie tego celu. Wykonałeś po to określone kroki i działania. Może parę zobaczysz wyraźnie. Może uda Ci się ujrzeć prawie wszystkie. Jeśli coś jest zatarte, oznacza to, że potrzebujesz więcej informacji. 5. Zwróć uwagę na kroki poczynione na ścieżce. Patrząc na ścieżkę, zauważysz wiele konkretnych etapów podróży. Zadaj sobie pytanie: „W jaki sposób wydobyłem swoje umiejętności i działałem, że udało mi się w pełni osiągnąć cel?". Obejrzyj i posłuchaj, jakie zasoby, możliwości, działania i kontakty z ludźmi, czyli poszczególne elementy, doprowadziły krok po kroku do celu. Nie spiesz się. Ciesz się z oglądania tego, czego dokonałeś, aby osiągnąć cel. Zwróć uwagę na efekt kolejnych poczynań. Oglądaj pojawianie się różnych działań, nowych zasobów, nowych umiejętności. Patrząc na kolejne etapy, zaobserwuj, w jaki sposób są one częścią rozwijającej się misji. Po przejściu wzdłuż ścieżki i zaobserwowaniu różnych konkretnych działań i umiejętności, które doprowadziły do celu, zanotuj kolejność wydarzeń oraz czas, jaki może zająć ich wykonanie. 6. Wróć do chwili obecnej. Wróć do teraźniejszości z nowym zrozumieniem etapów, które prowadzą do celu. 7. Doceń cel Patrząc w przód na cel, który chcesz osiągnąć, zwróć uwagę na jego niesamowitą atrakcyjność. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, aby stał się jeszcze bardziej pociągający i atrakcyjny, nie ma sprawy. Podczas pierwszego przechodzenia tego procesu mogą pojawić się pewne przerwy. Taka luka zazwyczaj pokazuje miejsce, w którym trzeba zebrać więcej informacji z jakiegoś zewnętrznego źródła — z książek, od przyjaciół czy doradców. Dopiero wtedy możliwe będzie ukończenie tego określonego etapu. W takim przypadku należy ten proces powtórzyć. Co najważniejsze, powtarzanie tej sekwencji kroków powoduje, że stają się one automatycznym oprogramowaniem umysłowym. Pierwsze dwa ćwiczenia powinny pełnić w Twoim mózgu rolę programów do zarządzania projektami funkcjonujących w NASA. Można je wykonywać każdego ranka lub w dowolnym innym czasie. Podczas cofania się po ścieżce do momentu osiągnięcia celu Twoja mądrość i nieświadome obszary umysłu odkryły ważne aspekty sposobu, w jaki ten cel osiągniesz. Jeszcze lepsze zrozumienie sekwencji kroków na ścieżce prowadzącej do osiągnięcia celu dla tej roli wymaga przejścia tej ścieżki w przód, aby w wyobraźni powtórzyć te działania w sekwencji, w której będziesz je wykonywać.