Komentarze

Tożsamość 13. sierpnia 2011 08:30:00
linkologia.pl spis.pl

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

- Jak szukać jedności z Bogiem?

 

- Im bardziej jej szukasz, tym większy stwarzasz dystans między Nim a sobą.                                                                      

 - Cóż więc zrobić z tym dystansem?                                        

Przyjąć, że nie ma go.

- Czy to znaczy, że Bóg i ja - jesteśmy jedną rzeczą?

- Ani jedną, ani dwoma.

- Jak to możliwe?

- Słońce i jego światło, ocean i fale, pieśniarz i jego pieśń -  ani jedna rzecz, ani dwie.

article submit
05. września 2011 05:45:24, http://www.4submission.com
Nowadays you got a possibility to find a professional article submission service to do your data close to this good topic accessible for article submission tools.
BRIGHTCamille27
25. sierpnia 2011 23:27:21, http://www.primewritings.com