sie 13 2011 Tożsamość
Komentarze: 2

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

- Jak szukać jedności z Bogiem?

 

- Im bardziej jej szukasz, tym większy stwarzasz dystans między Nim a sobą.                                                                      

 - Cóż więc zrobić z tym dystansem?                                        

Przyjąć, że nie ma go.

- Czy to znaczy, że Bóg i ja - jesteśmy jedną rzeczą?

- Ani jedną, ani dwoma.

- Jak to możliwe?

- Słońce i jego światło, ocean i fale, pieśniarz i jego pieśń -  ani jedna rzecz, ani dwie.

hjdbienek : :
article submit
05 września 2011, 05:45
Nowadays you got a possibility to find a professional article submission service to do your data close to this good topic accessible for article submission tools.

Dodaj nowy komentarz