Archiwum 10 lutego 2010


Audio 
lut 10 2010 Rozmowa z ciałem - OSHO - Medytacja kierowana...
Komentarze: 0

Rozmowa z cialem - OSHO - Medytacja kierowana

hjdbienek : :
Clipy 
lut 10 2010 Demi Lovato - Get Back - Official Music Video...
Komentarze: 0

hjdbienek : :
Nauka 
lut 10 2010 Czysta nauka: Zderzenie kontynentów HD [LEK...
Komentarze: 0

hjdbienek : :
Homo Sapiens 
lut 10 2010 Czego się dowiedziałeś
Komentarze: 0

Różnica między człowiekiem, który ma zwykłe marzenia, a tym, który w sposób zdyscyplinowany dąży do sukcesu, jest następująca: nie każdy marzyciel osiąga sukces, ale każdy człowiek sukcesu jest marzycielem. Ożywia swe marzenia działaniem. Szczęście przychodzi do tych, którzy mają marzenia i robią dokładnie to, co potrzeba, by się spełniły. Oto niektóre z ważnych pojęć omówionych i doświadczonych w tym rozdziale Misja — odkrycie celu swojego życia. Role — różnorakie tożsamości, które przyjmujesz, aby spełnić swą misję. Wartości — to, co jest ważne dla Ciebie i co uwydatniają reakcje emocjonalne na sposób wykonania roli. Cele — określone wyniki, które chcesz osiągnąć, aby przeżyć swoją rolę w sposób spójny z misją i wartościami. Pamiętaj, że w wypełnieniu misji pomoże zastosowanie kolejnych etapów procesu osiągania celu: • opracowanie dobrze sformułowanego celu, • stworzenie nieodpartej wizji przyszłości, • opracowanie planu, • szybkie powtórzenie, • podjęcie działania. Wraz z kolejnymi zastosowaniami tych procedur rozwój misji i jej konkretnych celów będzie dużo szybszy. Równocześnie z odkrywaniem tego, kim jesteś w tym zestawie tożsamości ról, wzmocni się Twoje głębokie poczucie celu. Wewnętrznie możesz słyszeć dźwięki i znać zasady, które prowadzą Cię przez tę misję. Możesz odczuwać wewnętrzne sygnały celowości i ważności, Twoje głębokie wartości, które się w Tobie zbierają. Kiedy Twoje cele oświetli większy cel życiowej misji, nabierają one specjalnego znaczenia. Nagle masz energię do ich realizacji, ponieważ są przyjemne i ważne. Cele poparte misją pochodzą z tego, kim jesteś. To nie są listy rzeczy do zrobienia. Wyłaniają się w sposób naturalny, gdy dążysz do swych wartości i misji. Podobnie jak w przypadku Twoich idoli, aktywnemu osiąganiu kamieni milowych misji, tych znaków granicznych w życiowej podróży, towarzyszy poczucie spójności.

hjdbienek : :